رابطۀ اینترنت با نگرش افراد نسبت به اثرات اینترنت بر روابط اجتماعی و رفتار مذهبی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ میزان و نوع استفاده از اینترنت با نحوۀ نگرش دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان نسبت به اثرات استفاده از اینترنت بر روابط اجتماعی(ارتباطات دوستی واقعی، ارتباطات خانوادگی، ارتباط مجازی با جنس مخالف) و رفتار مذهبی انجام شد. روش: این پژوهش از نوع همبستگی و نمونۀ پژوهش، شامل 500 نفر از دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان شهرستان بیرجند بودند که تجربۀ استفاده از اینترنت را داشتند و از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از نگرش‌سنج محقق‌ساختۀ اثرات اینترنت استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش، از روش آماری رگرسیون چند متغیّره استفاده شد. یافته‌ها: میزان و نوع استفاده از اینترنت به عنوان متغیّرهای پیش‌بین، می‌تواند متغیّرهای ارتباط اجتماعی(ارتباط دوستی، ارتباط درون‌خانوادگی، ارتباط مجازی باجنس مخالف) و باورها و رفتارهای مذهبی را به عنوان متغیّرهای ملاک، پیش‌بینی کند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بسته به اینکه افراد از کدام یک از امکانات اینترنت استفاده می‌کنند، در هر دو گروه دانش‌آموزان و دانشجویان، متفاوت یا یکسان است

کلیدواژه ها: اینترنت؛ روابط اجتماعی؛ رفتار مذهبی؛ دانش‌آموزان؛ دانشجویان

نویسندگان:

هاجر خباز: دانشجوی دکترای روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

محسن آیتی: دکترای برنامه ریزی درسی، دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه بیرجند

 محمد رضایی: کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی – دوره 6، شماره 19، تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *