• دسته‌بندی نشده
  • 0

آسیب‌های ناشی از عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در میان نوجوانان و جوانان

چکیده

رشد روزافزون شبکه‌های اجتماعی و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آنها، مطالعه در خصوص این رسانه‌ها را حایز اهمیت و ضرورت کرده است، بر این اساس هدف از پژوهش حاضر، بررسی آسیب‌های ناشی از عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در میان نوجوانان و جوانان شهر اردبیل بوده است. جامعه آماری پژوهش را نوجوانان و جوانان 15 تا 30 ساله اردبیل تشکیل می‌دهند که از میان آنها 380 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شده و با روش پیمایشی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین میزان عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی با افت تحصیلی، اعتیاد اینترنتی، بحران هویت، به خطر افتادن سلامت جسمی، گوشه‌گیری و نداشتن تمرکز، همبستگی مستقیم وجود دارد به این معنا که هر اندازه میزان عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بیشتر باشد، این عوارض افزایش بیشتری می‌یابد. همچنین بین میزان عضویت و فعالیت نوجوانان و جوانان در شبکه‌های اجتماعی با عواطف خانوادگی و ارتباطات واقعی کاربران همبستگی معکوس وجود دارد؛ به این معنا که هر‌چه میزان عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بیشتر باشد، میزان عواطف خانوادگی و ارتباطات واقعی آنان کمتر خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها: شبکه‌های اجتماعی؛ آسیب‌شناسی؛ نوجوانان و جوانان؛ عضویت و فعالیت؛ اردبیل

نویسنده:

علی جعفری: دکترای علوم ارتباطات، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

فصلنامه پژوهش های ارتباطی – دوره 23، شماره 87، پاییز 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل  کلیک کنید.   

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *